KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

ENGINshop olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") düzenlemelerine uyumlu bir şekilde kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Şirketimize internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek “Platform Üyesi” olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Platform Üyesi olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
-Kullanıcı Hesap Bilgileriniz: adınız, soyadınız, müşteri numaranız, üyelik e-posta adresiniz ve kullanıcı bilgilerinize eklemeniz halinde telefon numaranız)
-Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, talep ve şikayet bilgileriniz, Platform kullanım bilgileriniz, Platform’da yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, puan ve değerlendirme bilgileriniz, chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler,


Teslimat Bilgileriniz: sipariş verdiğiniz ürünün teslimatı için eklediğiniz telefon numarası ve teslimat adresi bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, üyelik sözleşmemiz kapsamında Şirketimize ait yararlandığınız Platform Hizmeti’nin yer aldığı mobil uygulama ya da internet siteleri üzerinden elektronik ortamda; canlı yardım, çağrı merkezi ya da e-posta kanallarıyla iletişime geçtiğinizde ise iletişime geçtiğiniz kanal vasıtasıyla elektronik ortamda ve Şirketimize matbu formlar, tebligat, posta yoluyla iletilmesi veya yasal merciler tarafından tebliğ edilmesi halinde fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen aşağıda sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.

Şirket kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

Paylaşılan kişisel veriler, Shopify altyapısı kullanıldığından gözetimi altındadır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Bu aydınlatma metninin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hak ve Talepleriniz İçin İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni Hakkında

Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Sorularınızı İletin!

Lütfen aklınızdaki soru işaretlerini yazın.

Güvenli Ödeme Yöntemleri

Sizlerin güvenliğini sağlamak adına PAYTR altyapısıyla güvenli ödeme yöntemlerini kullanıyoruz.

Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo

Ürün tanıtımı amacıyla tüm ülkeye ücretsiz kargo imkanı sunuyoruz.

Mağaza Destek Hattımızla Yanınızdayız.

"+90 532 491 63 51" nolu mağaza destek hattımız ve "enginsop@enginshop.com" iletişim mail adresimiz üzerinden bizlerle iletişime geçin.

Sizlerin Memnuniyeti Önceliğimizdir.

Müşteri memnuniyeti sağlamak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.